th TH ar AR en EN ms MS

ยินดีต้อนรับสู่คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

จัดการศึกษาอิสลามบนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ บูรณาการกับภูมิปัญญาสากลเพื่อสังคมคุณภาพ  มุ่งมั่นให้บริการวิทยาการอิสลามที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ เพื่อเป็นประตูสู่การศึกษาวิชาความรู้ทุกแขนงและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอิสลาม  มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย  การสร้างสรรค์  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

หลักสูตรอิสลามศึกษาสู่สังคมคุณภาพ

จัดการศึกษาอิสลามบนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ บูรณาการกับภูมิปัญญาสากลเพื่อสังคมคุณภาพ

หลักสูตรทันสมัยสอดคล้องการดำเนินชีวิต

มุ่งมั่นให้บริการวิทยาการอิสลามที่ถูกต้อง อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และบูรณาการ เพื่อเป็นประตูสู่การศึกษาวิชาความรู้ทุกแขนงและเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

อิสลามศึกษาเเละวิชาการอิสลาม

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการอิสลาม มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บนพื้นฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

บัณฑิตร็อบบานีย์

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ เปี่ยมด้วยการศรัทธา และบริบูรณ์ด้วยคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมได้

ข่าวเเละกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วิดีโอเเนะนำ

สายตรงคณบดีคณะอิสลามศึกษาเเละนิติศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด

สัมมนาวิชาการ

ข้อมูลสถิติ

ประวัติความเป็นมา

คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เดิมมีชื่อว่า คณะอิสลามศึกษา ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2541ซึ่งเป็นปีสถาปนามหาวิทยาลัย   ณ บ้านปารามีแต ต.บุดี อ. เมือง จ. ยะลา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ   บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ณ อาคารชีคกอเซ็ม 2 และได้เปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555
55
อาจารย์
500
นักศึกษา
7
หลักสูตร
15
ประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

เพจคณะ

เเผนที่

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา